• عملکرد
  • اطلاعیــه
متن داخل تب دوم
No result.

 

گروه آمار به منظور   انتشار آمار  و اطلاعات به صورت صحیح ، دقیق ، شفاف ، حفظ محرمانگی واصول دهگانه  و اجرای نظام هماهنگ آماری وایجاد یک بانک منسجم و یکسان اطلاعات با بهره گیری از فن آوری های نوین  ، افزایش بهره وری ، استفاده از امکانات موجود ، گسترش آگاهی عمومی و ارتقائ فرهنگ و دانش  آماری ، دسترسی آسان ، تهیه و تولید آمار واطلاعات با کیفیت و مطلوب پردازش داده ها ، طراحی فر م های مناسب آماری  و نهادینه نمودن فرهنگ تصمیم سازی و تصمیگیری در کلیه سطوح شرکت در  کلیه سطوح  شرکت آب وفاضلاب شهری خراسان  رضوی با سه پست سازمانی 1- رئیس گروه آمار واطلاعات 2- کارشناس مسئول آمار 3- کارشناس آمارزیر مجموعه دفتر آمار ، برنامه ریزی وبودجه  تشکیل گردیده است .

 

به روز رسانی شده در شنبه, 24 شهریور 1397 13:21

پنل اعضای سایت