ردیف

نام شرکت/ امور

تعداد شهرها

شماره تلفن

رابط آمار

تلفن همراه

1

شرکت تبصره 2 نیشابور

7

42613010-13 داخلی 214

هادی موسائی

 

2

شرکت تبصره 2 تربت حیدریه

4

52246001

پرستومحمدپور

 

3

شرکت تبصره 2 سبزوار

3

44655691

زهراصفارسبزوار

 

4

امور باخرز

1

54827053

عباس بلقدر

 

5

امور بجستان

2

56522399

مرتضی حقانی

 

6

امور بردسکن

4

55422360

صادق مبارکی

 

7

امور بینالود

1

 33565312

حمیدرضا پورعطا 

 

8

امور تایباد

3

54523279

میثم حسن زاده

 

9

امور تربت جام

5

52526810 

اعظم قلندر آبادی 

 

10

امور جغتای

1

 45622030

مسعود جغتائی 

 

11

امور جوین

1

45222421

روح اله قنبرآبادی

 

12

امور چناران

2

 

مهدی ضامن 

 

13

امور خلیل اباد

2

57722247

ساناز خورشاهی

 

14

امور خواف

5

54224043

مرتضی الله دادی خرم آبادی

 

15

امور خوشاب

1

45024685

محمد         استاجی

 

16

امور داورزن

1

44924110

سمیه احمدی سیدآبادی

 

17

امور درگز

4

46222203

محمدنوابی

 

18

امور رشتخوار

2

09155316783

حمیدرضا خسروی

 

19

امور رضویه

1

 

کمیا کاریزنوئی 

 

20

امور زاوه

1

53723401

امیدرضا صفی پور   

 

21

امور سرخس

2

34525269

روح االله ولایتی

 

22

امور طرقبه شاندیز

2

 34282599

کتایون بنی فاطمی 

 

23

امور فریمان

4

 34624111

محبوبه اسلامی 

 

24

امور فیروزه

2

43523743

مجید سبحانی

 

25

امور فیض آباد

2

56728180

وحید جهانشیری

 

26

امور قوچان

2

47227740داخلی 211

مرضیه زارعی

 

27

امور کاشمر

2

55234306 

 الهه مشتاقی

 

28

امور کلات

2

34722448 

شهاب ریخته گر 

 

29

امور گلبهار

1

 38323372

علیرضا امیری 

 

30

امور گناباد

4

 57253211

عالیه عبدالهی 

 

31

امور ملک آباد

1

33523177

محمدرضا شریفی صحی

 

به روز رسانی شده در یکشنبه, 14 ارديبهشت 1399 12:22